dilluns, 29 de maig de 2017

Companyes de Jo Sí Sanitat Universal pregunten sobre les actuacions del CatSalut en relació a les factures il·legals

El Conseller Comín respon a les demandes de les companyes de Jo Sí Sanitat Universal però no ofereix solucions efectives

El 15 de maig passat, durant la participació del Conseller Toni Comín en l'acte “Present i futur de la sanitat catalana”, la nostra companya de Jo Sí Sanitat Universal pregunta al Conseller quines actuacions farà el CatSalut per acabar amb la facturació il·legal de les urgències a Catalunya.
La companya va denunciar en la seva intervenció que la facturació il·legal es produeix fins i tot en el cas de menors i embarassades. Ella mateixa és testimoni habitual d'aquesta pràctica il·legal a les urgències de l'hospital en el qual treballa en Barcelona
També li va preguntar per què la futura llei d'atenció sanitària universal no compleix la "Proposta d´acord cap a la independència" en la qual es garantia l'assistència sanitària a totes les persones residents a Catalunya amb independència de si consten o no en el padró.

  • Vídeo de la companya Ana de JoSí Sanitat Universal preguntant al Conseller Comín:   • Vídeo resposta del Conseller:Analitzant la resposta del Conseller, que també podeu visualitzar íntegrament en el següent vídeo, des de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCat) voldríem fer les següents consideracions:
Agraïm la confiança que diposita el Conseller en la nostra plataforma per vigilar que les entitats proveïdores compleixin la normativa sobre facturació de les urgències, així com les instruccions i futura llei que garanteixen el dret a l'atenció sanitària de les persones estrangeres excloses per la Seguretat Social. Però seguim demanant que sigui el propi CatSalut el que estableixi mecanismes de control per assegurar que es compleix la seva pròpia normativa, de manera que s'acabi amb els continus casos d'exclusió sanitària que s'estan produint a tota Catalunya.
Ens alegrem de la proposta del Conseller respecte a "castigar les entitats que incompleixin la normativa del CatSalut", igual que la Guàrdia Urbana multa a qui se salta un semàfor en vermell. Per desgràcia però, la nostra experiència fins a dia d’avui és que quan la PASUCat ha denunciat casos d'exclusió, sobretot de factures il·legals a urgències, la reacció del CatSalut ha estat escassa i evidentment insuficient.
Sobre el projecte de llei per a la universalització de l'atenció sanitària a Catalunya, seguim remarcant la importància que no s'exigeixi per llei el requisit d'estar empadronat per poder accedir a la sanitat catalana. Les diverses entitats participants a la PASUCat, i altres entitats com ara Creu Roja i Amnistia Internacional hem demanat mitjançant una compareixença al Parlament que es modifiqui aquest requisit que suposa una barrera insalvable per a moltes persones estrangeres residents a Catalunya.

Per últim, entenem que la proposta del conseller de regular l'accés a la sanitat de les persones residents a Catalunya mitjançant un reglament posterior a la llei però que aquestes, per diferents motius, no constin en el padró municipal no dota de les suficients garanties legals a aquestes persones per poder exercir el seu dret a la sanitat.

dijous, 18 de maig de 2017

Facturació indeguda de les urgències pediàtriques

L'Hospital Sant Joan de Deu incompleix les normes del CatSalut


La plataforma PASUCat va denunciar fa un parell de setmanes el cas de Sandra, una dona de Costa Rica a la qual al desembre del 2015 l'Hospital Sant Joan de Dèu li havia cobrat fins a 1500 euros per l'atenció urgent a la seva nena.


Aquesta facturació es va produir contrariant el Reial decret 16/2012 que garanteix l'atenció als menors , embarassades i l'atenció urgent. A més van incomplir la normativa del CatSalut vigent en aquell moment, que establia que els menors d'edat sense targeta sanitària rebrien l'atenció sanitària i el CatSalut es faria càrrec econòmic d'aquesta atenció

Encara que es van incomplir les lleis espanyoles i la normativa catalana, ni el CatSalut ni el propi hospital han retornat encara els diners cobrats il•legalment a la Sandra.

Com a resposta a la nostra denúncia del cas, l'Hospital Sant Joan de Deu ens ha explicat quin és el seu protocol actual de facturació en les urgències de pediatria:
  •  El primer que es demana es la TSI (targeta sanitària del CatSalut) i només si el pacient no en disposa, se li demana si té alguna assegurança privada i si no la té, si té recursos per pagar l’assistència.
  • Si la família pot atendre el pagament, tal com va passar en aquest cas, se li informa que quan porti la TSI se li retornaran els diners (a la vegada que l’Hospital factura aleshores l’assistència al CatSalut).

El fet de demanar als menors d'edat si tenen recursos sanitaris per pagar l'assistència, i cobrar-la en cas que així sigui, incompleix la normativa del CatSalut, que en la seva resolució del 30 de Setembre sobre facturació de urgències, on s'estableix que menors i embarassades poden accedir a l'atenció urgent, sense necessitat de pagament, mitjançant la signatura d'una declaració conforme no tenen una assegurança mèdica, pública o privada, ni una tercer a persona responsable obligada a fer-se càrrec d'aquesta assistència.

Aquesta resolució no diu a cap moment que si la família del menor, o la dona embarassada, disposen de recursos econòmics, hauran de pagar la urgència, tal com estan fent a Sant Joan de Dèu i als centres pertanyents a aquest hospital com el CAPIBE (Centre d'Atenció Pediàtrica Integral de Barcelona Esquerra) de Numància.

Per tant demanem al CatSalut que faci complir la seva pròpia normativa a l'Hospital Sant Joan deDèu, en el CAPIBE, i en tots els centres sanitaris públics de Catalunya. Una vegada més queda demostrat que les escasses actuacions del CatSalut destinades a garantir el dret a l'atenció urgent a Catalunya han estat més que insuficients.

dijous, 4 de maig de 2017

#FacturaUrgencias ilegal en pediatría: Un año esperando que CatSalut le devuelva 1500 euros


Sandra es una mujer procedente Costa Rica. En el año 2015  estudiaba en Barcelona, con un visado de estudiante, En Diciembre del 2015 decidió traer a su hija pequeña desde su pais para poder vivir juntas. 

Una vez en Catalunya, intentaron conseguir una tarjeta sanitaria para la menor, pero las administrativas del CAP Hortes, en Poble Sec, desconocían la Instrucción 8/2015 del CatSalut y le negaron la tarjeta sanitaria a la que tenía derecho.

Ese mismo mes la niña sufrió un ataque de epilepsia por el que tuvo que ir a Urgencias de Pediatría del Hospital Sant Joan de Dèu. La niña fue atendida y precisó un ingreso urgente en dicho centro. Una vez dada de alta a Sandra le hicieron pagar  una factura de 1422 euros

Sandra tuvo que volver a Urgencias de ese hospital dos veces más, en diciembre 2015 y en febrero 2016, donde le volvieron a cobrar, esta vez fueron 80 euros por cada visita. 

Ante este atropello,  no tuvo más remedio que buscarse la vida y hacer todo tipo de esfuerzos para pagar esos 1582 euros. Nadie le había informado de los derechos de su hija a ser atendida de manera gratuita.

  Las instrucciones del CatSalut eran bien claras, prohibiendo facturar la atención a los menores de edad, pero el Hospital prefirió embolsarse esos 1500 euros antes que velar por los derechos de la menor. 

La situación cambió cuando Sandra vio un cartel en su barrio, de la campaña Jo Sí Sanitat Universal, que decía: "Todos y Todas tenemos derecho a la Atención Sanitaria, si no te atienden o te han facturado ponte en contacto con nosotros". 

Gracias al asesoramiento del grupo de acompañamiento de Poble Sec, Sandra pudo volver al CAP Hortes y exigir que se le tramitara la tarjeta que le habían negado a su hija.

 Una vez conseguida la tarjeta, hace un año, en Marzo del 2016, Sandra se dirigió al hospital Sant Joan de Dèu para reclamar la devolución de todo el dinero cobrado de manera ilegal por la atención urgente de su hija.

La respuesta del hospital es a la par sorprendente y vergonzosa. Admitieron que la factura se había realizado de manera indebida, pero sólo le devolvieron los 80 euros de la última visita, alegando que los 1502 euros cobrados en diciembre del 2015 correspondían al año fiscal anterior y no podían devolvérselos...

Ante este despropósito la PASUCat presentó su queja  al Comitè d’Accés a l’Atenció Sanitària a la Ciutat de Barcelona,  formado por el CatSalut y el Ajuntament de Barcelona. entregamos toda la documentación sobre el caso y se comprometieron a estudiar la incidencia. 

Un año despuésni la plataforma PASUCat ni Sandra  hemos tenido respuesta sobre nuestra denuncia, y Sandra sigue esperando recuperar esos 1500 euros que le cobraron ilegalmente.

Desde la PASUCat y Jo Sí Sanitat Universal pedimos que el CatSalut actúe y se resuelva esta injusticia. Nos parece inconcebible que mientras el Conseller de Salut realiza declaraciones sobre su voluntad de blindar la Sanidad Universal en Catalunya, los altos cargos del CatSalut no han movido ni un dedo para solucionar este caso tan flagrante de exclusión sanitaria.