diumenge, 15 de maig de 2016

4 anys d'exclusió sanitària: res a celebrar

Publicat per Focap el 21 de maig de 2016 
Aquest dimarts 20 d’abril de 2016 es compleixen 4 anys de la publicació del RDL 16/2012 que, desgraciadament, va fer realitat l’exclusió sanitària a l’estat espanyol.

Bona part dels partits polítics de diversos ajuntaments, com el de Barcelona i Madrid, i alguns diputats espanyols, han participat d’una acció de protesta mostrant les seves targetes sanitàries davant dels ajuntaments i del congrés dels diputats acompanyats de les plataformes i entitats que lluiten contra l’exclusió sanitària. L’acció ha estat organitzada per la Red de denuncia y resistencia al RDL 16/2012 (REDER), amb la qual col·labora la Pasucat, amb l’objectiu de denunciar aquesta situació i reclamar i exigir la derogació del RDL 16/2012 al futur govern estatal davant la inacció del govern actual.
L’ajuntament de Barcelona ha realitzat, durant la comissió de presidència, una aturada simbòlica de 5 minuts, en la qual també han participat membres de la Pasucat, per recordar l’aniversari, sota els lemes #4anysDExclusioSanitaria i #CiutatsxSanitatUniversal.
Per altra banda, REDER ha aprofitat l’aniversari per publicar un nou informe actualitzat on exposa els 541 casos d’exclusió sanitària recollits des d’agost de 2015 fins ara.
4 anys, un aniversari i res a celebrar. Plataformes i ONG continuem lluitant i treballant per restituir el dret a l’atenció sanitària i l’accés universal a la sanitat. Esperem que el proper any no complim cap aniversari i puguem celebrar la derogació del RDL 16/2012.
A Catalunya ha entrat en vigor la nova Instrucció 8/2015 del Catsalut  que amplia l’accessibilitat, però continua deixant a milers de persones excloses. Als centres sanitaris no ha arribat de manera clara aquesta instrucció i s’estan posant dificultats a persones que tenen dret a ser ateses.  La PASUCAT (Plataforma per una atenció sanitària universal a Catalunya) ens explica com està en aquests moments la normativa i la manera d’obtenir la tarja sanitària en aquesta entrada: 

"Cómo acceder a Atención Sanitaria en Cataluña”, Guia práctica de la PASUCat

dijous, 17 de març de 2016

"Cómo acceder a Atención Sanitaria en Cataluña", Guia práctica de la PASUCat

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya ha elaborado esta guía, "Cómo obtener la Tarjeta Sanitaria en Cataluña"  dirigida a las personas de nacionalidad  española y/o extranjera residentes en Cataluña, con la finalidad de aclarar cuáles son los trámites que han de realizar para obtener la tarjeta sanitaria que otorga derecho a la atención en Cataluña.
El pasado Julio del 2015 entró en vigor la nueva  Instrucció 8/2015 del Catsalut  que modifica los requisitos y trámites que han de cumplir las personas extranjeras empadronadas en Cataluña , que no sean aseguradas ni beneficiarias del Servicio Nacinal de Salud, para acceder a la atención sanitaria en Cataluña.

Esta nueva instrucción amplía la accesibilidad a la atención sanitaria de dicha población, aunque sigue dejando a miles de personas excluídas de este derecho fundamental, tal y como denunciamos en nuestra nota de prensa de Julio 2015 http://lapasucat.blogspot.com.es/2015/07/la-nova-instruccio-sobre-sanitat.html


Con esta guia la Plataforma pretende informar a la ciudadanía sobre la nueva normativa, ante la diversidad de criterios aplicados en los distintos centros sanitarios públicos catalanes, provocando desinformación y una flagrante vulneración de los derechos claramente reconocidos en dicha instrucción.


La facturación de las visitas urgentes, de las visitas a menores de edad y de la atención a embarazadas sigue siendo una realidad en los centros sanitarios de Cataluña, a pesar de estar reconocido el derecho a la atención gratuita en dichas circunstancias  para todas las personas residentes en Cataluña.
Esperamos que este material sea útil y que el  Departament de Salut  realice una campaña de información, dirigida a la cidadanía y a trabajadores/as (administrativos y sanitarios) sobre el derecho a la atención sanitaria. Esta campaña es un compromiso incumplido por el Catsalut el pasado Julio de 2015, cuando entró en vigor la nueva instrucción.

Seguimos pidiendo al gobierno catalán que modifique la normativa actual de manera que todos y todas tengamos una sanidad universal en Cataluña.

Asímismo pedimos a todos los gobiernos municipales que apliquen una normativa que permita el empadronamiento a todas las personas residentes en sus municipios, ya que el padrón sigue siendo el requisito imprescindible para acceder a la atención sanitaria.
Y por último y no por ello menos importante, seguimos exigiendo como desde el primer día la derogación del Real Decreto 16/2010

Catalá: COM OBTENIR LA TARGETA SANITÀRIA http://tinyurl.com/GuiaPASUCat-CAT 
http://tinyurl.com/GuiaPASUCat-CAT
Castellano: CÓMO OBTENER TARJETA SANITARIA  http://tinyurl.com/GuiaPASUCat-CAST
 http://tinyurl.com/GuiaPASUCat-CAST

 

dimarts, 5 de gener de 2016

Balanç del 2015 i desitjos pel 2016

Durant el 2015 hem continuat treballant per apropar-nos cap una sanitat d’accés universal a Catalunya. Aprofitant que ara s’acaba l’any, des de la Pasucat fem balanç del que ha estat el 2015 i formulem els nostres desitjos per al 2016.

L’exclusió sanitària continua essent una realitat, però mirant enrere veiem que la lluita ciutadana ha donat els seus fruits al llarg de l’any:

- Juntament amb moltes altres plataformes i organitzacions, la Pasucat s’ha adherit a la Marea Blanca. Finalment, la lluita i la indignació ciutadana davant de les retallades i les desigualtats en l’àmbit sanitari han cristal·litzat en un moviment unitari. En el moment de la seva constitució, la Marea Blanca a Catalunya va reclamar una Sanitat Universal.

- L’acció conjunta i la pressió de plataformes com Jo Sí Sanitat Universal i la Pasucat, juntament amb els partits polítics que treballen per la universalització del sistema sanitari, va aconseguir que el Parlament aprovés una resolució per aconseguir una Sanitat Universal a Catalunya. Aquesta resolució s’ha concretat en una nova Instrucció sobre Sanitat Universal a Catalunya, que es va publicar a l’agost de 2015. Creiem que aquests fets representen una victòria de la mobilització ciutadana. 

- A més de la instrucció, el Catsalut ha establert un conveni amb la Creu Roja per facilitar l'accés a la targeta sanitària, especialment en el cas de persones en situació de vulnerabilitat social i de dificultats d’accés al padró. Recentment hem sabut que ja s'han tramitat 74 targetes a través d'aquesta via. Aquest fet demostra que cal continuar treballant perquè el padró no sigui un impediment per a l'atenció sanitària.

- La pressió ciutadana també ha aconseguit la retirada de cartells de l'#ApartheidSanitari

- Hem denunciat i hem donat a conèixer la problemàtica de l’exclusió sanitària i les seves conseqüències a través dels mitjans de comunicació. El telenotícies de TV3 i el programa Latituds, entre d’altres, se n’han fet ressò. 

- Des de la campanya #PelDretalaSalut de Medicus Mundi, hem recordat la importància de combatre l’exclusió sanitària a Catalunya per poder fer efectiu el dret a la salut, un dret reconegut internacionalment, per l’ONU, per l’OMS i per molts convenis i tractats internacionals signats per l’estat espanyol. 

- Hem continuat publicant material i documentació destinat a les persones en risc d’exclusió sanitària, com per exemple els tríptics “Cuida tu salud: conoce tus derechos”, editats pel Comitè 1r de desembre.

 

Tot i els fruits del 2015, el RDL 16/2012 segueix vigent i l’exclusió sanitària a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol segueix sent una realitat, com demostra aquesta notícia publicada fa pocs dies a la premsa. La facturació a les urgències és un tema no resolt, tampoc als hospitals catalans.

Per aquest motiu us vam demanar que el 20D Votéssiu x una Sanitat Universal. Els partits polítics i els nous governs tenen l’oportunitat de transformar la nostra realitat, acabar d’una vegada per totes amb el RDL 16/2012 i retornar-nos a un model sanitari on totes les persones tinguem dret a ser ateses per una sanitat pública de qualitat i on, independentment de la nostra situació administrativa, siguem considerades iguals davant dels serveis sanitaris i, per tant, tinguem el mateix tipus de targeta sanitària. Aquest és el nostre desig per al 2016. Nosaltres seguirem lluitant per tal que així sigui!


Des de la Pasucat us desitgem molt bon any 2016!dijous, 17 de desembre de 2015

El 20D Vota x Sanidad Universal

Desde hace 3 años estamos denunciando y luchando por la derogación del RDL 16/2012 que ha supuesto la expulsión del sistema sanitario de 800.000 personas. Pero además, también hemos analizado las propuestas y programas de las diferentes opciones políticas de cara al próximo ‪#‎20D‬.

 Aquí las tienes y ¡tú decides!
http://reder162012.org/actua/partidos-politicos2/

dijous, 23 de juliol de 2015

La nova Instrucció sobre Sanitat Universal a Catalunya: una victòria de la mobilització ciutadana

NOTA DE PREMSA 

La nova Instrucció sobre Sanitat Universal a Catalunya: una victòria de la mobilització ciutadana 

[Descarrega nota premsa en català i castellà]

A partir del 23 de juliol entra en vigor una nova instrucció sobre l'accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut (Instrucció 08/2015 (1)).Les denúncies des de les entitats, la ciutadania i els grups d'acompanyament de Jo Sí Sanitat Universal han forçat al Parlament a reconèixer l'existència de l'exclusió sanitària a Catalunya i a redactar una nova normativa que acabi amb aquest problema que han sofert milers de persones estrangeres residents a Catalunya durant gairebé tres anys. 

La PASUCat, Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, ha mantingut al llarg d'aquests 3 anys nombroses reunions amb els responsables del CatSalut i amb el Conseller de Salut de la Generalitat proposant, especialment en les últimes setmanes, les mesures necessàries a incloure en aquesta nova instrucció per tal d’acabar amb les situacions d’exclusió sanitària a Catalunya. Hem plasmat aquestes mesures en el document "Propostes per assolir #SanitatxTothom a Catalunya", el qual es pot consultar a l'enllaç: http://tinyurl.com/Propostes-PASUCat-Partits 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alguns punts clau de la Instrucció 

La nova instrucció donarà cobertura sanitària a través del CatSalut amb accés a l’atenció especialitzada als següents col•lectius prèviament exclosos: persones estrangeres en situació irregular amb més de 3 mesos d’empadronament, persones en situació d’irregularitat sobrevinguda (que no han pogut renovar la seva residència), persones estrangeres en situació regular (ciutadania de la Unió Europea, ascendents reagrupats/des i persones extracomunitàries amb visat d’estudiant). 

Per altra banda, l’accés a l’atenció urgent es garanteix en qualsevol cas. Les persones estrangeres residents a Catalunya que encara no hagin aconseguit la seva targeta sanitària i necessitin una atenció urgent podran signar una declaració responsable que evitarà l’emissió d’una factura i el pagament de la visita, sempre que no disposin de recursos financers suficients ni cap assegurador (ja sigui assegurança privada o país pagador). En aquests casos el cost d'aquesta assistència sanitària estarà a càrrec del CatSalut. 

 El CatSalut també s’ha compromès a redactar instruccions precises per a tots els seus proveïdors que evitin l'arbitrarietat i heterogeneïtat de criteris que existien fins ara en l’aplicació de la instrucció antiga, i a fer una campanya d'informació destinada al personal sanitari i administratiu i també a la ciutadania.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des de la PASUCat valorem positivament aquesta nova instrucció i manifestem que estarem atents i atentes a la seva aplicació i al correcte desplegament i compliment de la mateixa. Així mateix, volem recordar que arriba amb excessiu retard per a les persones que han patit l'exclusió sanitària durant aquests 3 anys i que encara no garanteix una atenció sanitària pública i plenament universal a Catalunya: 
  • La nova instrucció continua deixant en situació d'exclusió les persones que no poden accedir al padró, les que porten menys de tres mesos empadronades i les persones que no disposen de document d'identitat.
  • Tampoc resol alguns dels problemes detectats amb els menors d'edat residents a Catalunya, els quals triguen mesos a aconseguir tota la documentació que els exigeix l’Insituto Nacional de la Seguridad Social i el CatSalut per ser acreditats/des, durant un període de gran importància per a la seva salut i per assegurar el seu correcte desenvolupament. 
Cal fer èmfasi en que, per assolir una atenció sanitària universal, s’ha d’exigir als Ajuntaments de Catalunya que garanteixin l’empadronament de totes les persones, especialment d’aquelles sense domicili fix. Si no s’assegura l’empadronament no és possible garantir l’accés a una atenció sanitària pública i universal. 

Per últim, volem recordar que el Reial Decret Llei 16/2012, elaborat pel govern del PP, va modificar el nostre sistema sanitari públic, el qual va passar de ser un sistema estatal de salut amb cobertura universal a un sistema d’assegurament basat en l’ocupació. No tornarem a recuperar els drets que teníem fins que no s’anul•li l’esmentat RDL. 

Tot i la valoració positiva, amb aquesta nova instrucció encara queda camí per recórrer fins aconseguir una veritable #SanitatxTothom a Catalunya. Per això, la PASUCat continuarà treballant: per aconseguir una sanitat pública i autènticament universal, denunciant l'exclusió, acompanyant les persones excloses i desobeint perquè siguin ateses. 

Contactes premsa:
  • Alicia Sanchez 655236394
  • Montse Pineda 629988394
  • Iko 646396023 

Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya
Twitter: @lapasucat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut

dimecres, 1 de juliol de 2015

El Parlament aprova una resolució per aconseguir una Sanitat Universal en Catalunya

font:  http://www.parlament.cat/document/actualitat/59434.pdf
Resum de l'acord aprovat:

Resultado de imagen de parlament catalunya1.- Garantir, de forma real i efectiva, que cap ciutadà o ciutadana, amb independència de la seva situació legal i administrativa a Catalunya, resti sense assistència sanitària i farmacèutica per motius econòmics

2.-  Modificar, abans de trenta dies, la Instrucció 10/2012, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya , per tal de garantir, com a mínim: l’accés a la targeta sanitària individual (TSI) a través d’un tràmit senzill; una informació adequada, precisa i unificada a tots els centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya; i el control i requeriment, si s’escau, per part de CatSalut, als centres que no compleixin amb aquestes garanties i facturin o cobrin serveis gratuïts garantits inclosos a la cartera de serveis del sistema sanitari català.

 3. Establir, de forma immediata, un mecanisme àgil i permanent de traspàs d’informació entre les entitats socials i el Servei Català de la Salut, per tal de detectar i atendre, de forma immediata, els casos de persones que es trobin en risc de no rebre atenció sanitària o farmacèutica. I, al mateix temps, incrementar la campanya informativa i formativa adreçada al conjunt de centres sanitaris i la xarxa del serveis socials en relació a les sol·licituds de la targeta sanitària.

4. Garantir que no s’aplicarà la restricció de l’accés als tractaments de reproducció assistida a dones soles i parelles de lesbianes, essent un més dels serveis bàsics de la sanitat pública, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Text complet de l'acord

dimarts, 16 de juny de 2015

La pressió social aconsegueix la retirada de cartells del #ApartheidSanitari

La pressió social aconsegueix la retirada de cartells que excloïen part de la població de l'atenció sanitària

Diverses entitats havien denunciat des de 2013 que els missatges contradeien la llei. L'ICS retira els cartells dissuasius d'urgències i explicita l'atenció sanitària per a tothom 

Article de La Directa: https://directa.cat/actualitat/pressio-social-aconsegueix-retirada-de-cartells-que-excloien-part-de-poblacio-de-latencio

A urgències del Centre d'Atenció Primària (CAP) Casc Antic de Barcelona, un cartell, signat pel Departament de Salut i l'Institut Català de la Salut (ICS), especifica que "tothom té garantida l'atenció sanitària”. A Manso, apareix una informació similar en pantalla. El missatge contrasta amb la línia que havien seguit fins ara un munt de CAPs i hospitals, on s'advertia que, per a qualsevol tràmit administratiu o assistencial, era imprescindible la targeta sanitària individual (TSI), de la que no disposen les persones que fa menys de tres mesos que estan empadronades o directament no ho estan.  

Aquesta exigència contradiu la mateixa normativa, que estableix que totes les persones, independentment de la seva situació administrativa i d'empadronament, tenen dret a ser ateses a urgències, en hospitals i ambulatoris, i tant les dones embarassades com els menors d'edat en iguals condicions que les persones amb nacionalitat espanyola.

Totes les persones, independentment de la seva situació administrativa i d'empadronament, tenen dret a ser ateses a urgències
 
Des de l''ICS han assegurat a la Directa que, finalment, els cartells explicitant l'atenció sanitària per a tothom es posaran progressivament a la resta de centres.