divendres, 11 de maig de 2018

Rebuig a la suspensió de la llei d’universalització de l’assistència sanitària


Rebuig frontal a la suspensió de la llei d’universalització de l’assistència sanitària acordada pel Tribunal Constitucional

Des de la plataforma PASUCat volem manifestar el nostre suport explícit al manifest de la Marea Blanca, de la qual formem part, arran de la suspensió de la la Llei d’Universalització de l’Assistència sanitària a Catalunya.
La decisió de suspendre aquesta llei, acordada pel Tribunal Constitucional, suposa la vulneració del dret a la salut en les persones excloses de la sanitat pública pel RD 16/2012, dret fonamental reconegut en la mateixa Constitució com en les declaracions internacionals com la Declaració dels Drets Humans de Nacions Unides de 1948 i la Carta Social Europea.
Tal com ha quedat acreditat en diferents estudis publicats aquests dies, des de l’entrada en vigor del RD 16/2012 s’ha incrementat la mortalitat entre les persones que l’administració tipifica en situació administrativa irregular.
Per tant, la decisió del Tribunal Constitucional suposa automàticament donar al vistiplau a aquesta realitat incontestable. Hi ha decisions polítiques i judicials que posen en risc la salut pública, dret social col·lectiu que també és vulnerat per lleis com el RD 16/2012.
Rebutgem frontalment aquesta decisió del Tribunal Constitucional suspenent la Llei d’Universalització d’assistència sanitària,demanem que es mantingui la vigència de la llei catalana i  exigim a alhora la derogació immediata del RD 16/2012.
Instem el ‘Departament de Salut’ que continuï garantint l’atenció sanitària pública, sense facturació adicional, a tota la ciutadania de Catalunya, desobeint si cal al Gobierno i al Tribunal Constitucional, per tal d’evitar que mori ningú per haver-li negat l’assistència deguda i possible a la que té dret com a ésser humà.
Demanem als professionals sanitaris que, en funció del seu deure d’atenció i del dret a  l’objecció de consciència, atenguin totes les persones en situació irregular. En especial, demanem a tots els professionals d’admissions dels centres sanitaris que facilitin l’accés als serveis i no posin barreres administratives ni obliguin al pagament il·legal per l’assistència.


dilluns, 7 de maig de 2018

Els estudiants estrangers també tenen dret a la sanitat pública

Aquests darrers dies hem sentit les declaracions del director i sotsdirector del CatSalut, assegurant que a Catalunya l'atenció sanitària seguirà sent universal, malgratla impugnació de la llei catalana de la universalització de la sanitat davant del Tribunal Constitucional.

Però aquestes boniques declaracions estan ben allunyades de la realitat que viuen moltes persones estrangeres excloses de la sanitat a Catalunya: molts estudiants estrangers es troben amb una resposta negativa als CAPs  quan intenten demanar la seva targeta sanitària, malgrat que la normativadel CatSalut els atorga dret a tenir-la; encara són més greus els casos de facturació indeguda de l'atenció urgent als estudiants internacionals que han necessitat ser atesos als hospitals públics catalans.

El passat 5 d'abril en Juan Felipe, un estudiant colombià, va presentar una reclamació davant l'HospitalClínic per una facturació indeguda de 4600 euros per una assistència urgent. Des de la PASUCat hem enviat la nostra queixa al CatSalut pels fets denunciats. Però el CatSalut no ens ha respost ni ha fet cap actuació per exigir a l'Hospital Clínic que cancel·li aquesta factura il·legal.

Aquesta exclusió sanitària no es pot justificar prenent com a base la normativa d'estrangeria. La obtenció de la targeta d´estudiant amb els requisits previstos a la normativa específica, no pot donar lloc a una interpretació restrictiva i excloent, que entra en contradicció amb l´esperit de la Instrucció 8/2015, aixi com la LLei d´Accés universal a la sanitat Pública. Però l'esperit de la lleid'universalització de la sanitat pública és que tothom que visqui a Catalunya tingui dret a la sanitat, amb independència de la seva situació administrativa.

El sistema sanitari català no podrà dir-se universal mentre continuï excloent una part de la població resident a Catalunya. Mentre tothom no sigui atès, la sanitat no serà veritablement universal.

Per tot això tornem a demanar al CatSalut que ens respongui i resolgui el cas de la facturació il·legal que ha patit en Juan Felipe. El seu silenci els fa còmplices de l'exclusió sanitària. Talcom va assegurar el director del CatSalut: “el sistema sanitari català serà universal o no serà” 


divendres, 20 d’abril de 2018

La PASUCat fa 5 anys! (de lluita per la sanitat universal)


Des de la PASUCat portem ja 5 anys lluitant contra el Reial Decret Llei (RDL)16/2012  per garantir una sanitat universal per a tots i totes a Catalunya, sense cap discriminació per la situació administrativa de les persones.

Aquest RDL 16/2012, aprovat un 20 d’abril tot just fa 6 anys, va deixar fora del sistema sanitari milers de persones que van perdre la targeta sanitària.

Les accions de resistència i denúncia de la societat davant de l’exclusió sanitària han contribuït de manera rellevant a què la majoria de les comunitats autònomes hagin optat per mecanismes i normatives per pal·liar els efectes d’aquest Reial Decret Llei.

A Catalunya, entre tots/es hem aconseguit que el Parlament aprovés la Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària,amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut  que permet que tothom que estigui empadronat a Catalunya rebi atenció sanitària. Això és un gran salt, però ara queda vigilar per garantir que la normativa s’apliqui sense arbitrarietats perquè no en quedi ningú exclòs/a.

Malgrat l’aprovació d’aquesta llei, els casos de vulneracions del dret a la salut han estat continus a Catalunya. Des de la PASUCat hem denunciat les barreres per obtenir la targeta sanitària i el cobrament il·legal de l’atenció urgent als diversos hospitals públics catalans. Podeu revisar aquestes denúncies al Recull de prensa de la nostra web.

Malauradament, el Govern espanyol ha impugnat davant del Tribunal Constitucional aquesta  llei catalana, fet que ha aixecat diverses protestes dins de col·lectius de professionals de la salut. Considerem positiu qualsevol acció i manifest en suport de la universalització de la sanitat a Catalunya, però recordem que aquesta llei no és suficient per garantir-la, si no ve acompanyada d’un reglament que asseguri el seu total compliment a tots els centres sanitaris públics de Catalunya.

Volem recordar que el Reial Decret Llei 16/2012, elaborat pel govern del PP, va modificar el nostre sistema sanitari públic, el qual va passar de ser un sistema estatal de salut amb cobertura universal a un sistema que deixava fora de cobertura diferents col.lectius (persones en situació administrativa irregular i d’altres) tractant de lligar ideològicament el dret a l’atenció sanitària a la situació laboral i a la vinculació a la seguretat social, tot i que el sistema sanitari al nostre país es finança a través dels pressupostos generals de l’Estat. No tornarem a recuperar els drets que teníem fins que no s'anul·li l'esmentat RDL.

Per això la PASUCat seguirà treballant: per aconseguir una sanitat pública i realment universal, denunciant l'exclusió, acompanyant les persones excloses i desobeint perquè siguin ateses, amb la derogació del RDL 16/2012 com a horitzó.dimarts, 17 d’abril de 2018

Il·legals són les factures, no les persones

Un dia qualsevol acabes a urgències requerint una operació que et suposarà un endeutament de gairebé 5.000 €.

Aquest és el cas d'en Juan Felipe, un estudiant colombià que va requerir ser intervingut d'urgències a l'Hospital Clínic, i que en rebre l'alta també va veure's forçat a pagar per l'operació que se li havia fet. Aquí podeu trobar el cas sencer


Es tracta d’una vulneració flagrant del dret a l'atenció sanitària gratuïta. A Catalunya aquest dret està regulat per la Llei 09/2017, on es garanteix que totes les persones, independentment de la seva situació administrativa, tenen dret a l'atenció sanitària urgent. La llei també especifica que aquesta atenció serà gratuïta per a totes les persones residents a Catalunya que no tinguin la condició d'assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i que no tinguin recursos econòmics suficients per afrontar-la.

Malauradament, el cas d'aquest noi no és anecdòtic sinó un dels pocs exemples coneguts d'un dels col·lectius que es troben exclosos de rebre atenció sanitària universal gratuïta, els/les estudiants estrangers/es; la qual cosa, a més de constituir una vulneració dels drets humans i de la dignitat, també suposa un incompliment de la normativa catalana.

El 5 d’abril passat la persona afectada, Juan Felipe, va presentar  una reclamació a l’Hospital exigint la cancel·lació d’aquesta factura il·legal i el retorn dels diners cobrats. La reclamació es va presentar durant l’acte organitzat per Jo Sí Sanitat Universal i Tancada Clínic contra la facturació il·legal de les Urgències a l’Hospital Clínic. Més de 50 persones van concentrar-se a les portes de l’Hospital exigint la retirada del full informatiu, contrari a la normativadel CatSalut, que es lliura a les persones ateses al mateix Hospital.

Per tant, amb aquest noi es va cometre una triple discriminació en cobrar-li l'atenció i l'operació d'urgències:
      Les urgències estan cobertes d'ençà que ingresses fins que et donen l'alta,  incloent-hi totes les proves diagnòstiques i els tractaments necessaris, si no disposes de suficients recursos econòmics, indiferentment de la teva situació administrativa (Llei 9/2017).
      Se li ha denegat la targeta sanitària, tot i estar empadronat, incomplint així la Instrucció 8/2015 de la Generalitat de Catalunya:
      I se li ha denegat l'atenció gratuïta a la qual tenia dret. La seva assegurança hauria d'haver-se fet càrrec de la intervenció, però finalment no ha estat així. En aquests casos és responsabilitat del Catsalut assegurar-se si aquest tercer pagador està obligat a assumir el cost de l'atenció. En cas contrari (manca de tercer pagador responsable), la sanitat pública li ha de garantir l'atenció sanitària gratuïta, ja que es tracta d'una persona sense recursos econòmics suficients.

No es pot permetre que es continuïn vulnerant drets tan bàsics com l'atenció sanitària urgent i gratuïta en condicions dignes. Un animem a tots a denunciar públicament més casos com el d'en Juan Felipe per a què surtin a la llum i poder combatre l'exclusió sanitària.dimecres, 4 d’abril de 2018

CONTRA LA FACTURACIÓ IL·LEGAL AL CLÍNIC

Una vegada més, la població hem de tornar a afrontar-nos amb l’exclusió sanitària; aquesta vegada contra la facturació il·legal al Clínic.
Darrerament, ens hem assabentat que el servei d’urgències de l’Hospital Clínic, abans de prestar l’atenció sanitària necessària, en certes ocasions fa signar un document als pacients. Aquest document conté alguns termes que no s’ajusten a la legalitat ni a la normativa vigent.
Del document es desprèn que, si el servei va a càrrec del CatSalut, el pacient ha de presentar la TSI i, si no s’ha rebut en 7 dies, afirma que l’assistència serà facturada al pacient. Tal i com es desprèn del RD 16/2012, tothom té garantida l’assistència sanitària urgent i això va quedar ratificat a Catalunya amb la Resolució del 30 de setembre de 2016 sobre Assistència i Facturació a Urgències i la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
L’hospital hauria d’oferir la Declaració Responsable, per garantir que ningú no es queda sense atenció sanitària urgent per manca de recursos econòmics: Tanmateix, es salta a la torera el protocol del CatSalut i ni tan sols contempla aquesta possibilitat en el document que fa signar.
Però, això no acaba aquí. En els casos d’accidents laborals, de circulació, esportius o escolars, el document insta novament a presentar tota la documentació necessària per facturar al tercer pagador, afirmant novament que si no s’ha rebut en 7 dies, l’assistència serà facturada al pacient.
Això és del tot irregular, ja que si existeix un tercer pagador, a què treu cap la possibilitat de facturar al pacient? Per què, si reconeixen que hi ha un tercer pagador, decideixen de manera unilateral facturar l’atenció a una persona que no li pertoca pagar? És del tot inadmissible que traslladin aquesta responsabilitat al pacient, en un moment delicat de salut. Què passaria si el tercer pagador trigués més de 7 dies en remetre la documentació necessària?
El proper 5 d’abril a les 11h estarem els grups d’acompanyament de Jo Sí Sanitat Universal a la porta principal de l’Hospital Clínic, al costat de les companyes de Resistència Clínic, per dur a terme una acció contra aquesta facturació il·legal.
Exigim que el document es modifiqui per ajustar-lo a la normativa vigent:
  • Que en el cas de les atencions a càrrec del CatSalut, s’ofereixi la Declaració Responsable per garantir que ningú no es queda sense atenció sanitària per manca de recursos.
  • Que en el cas dels tercers pagador, el departament de facturació faci la seva feina i sigui qui s’encarrega de «perseguir» la documentació necessària per emetre les factures pertinents.
  • Que s’elimini el termini de presentació de documentació per evitar una pressió contraproduent en el pacient i que en cap cas es contempli la possibilitat de facturar al pacient una atenció sanitària que no li pertoca pagar.
  • Que el document es faci signar després d’haver rebut l’atenció sanitària necessària, no abans.
Us convidem a totes i a tots a venir a donar suport a l’acció!
Per una Sanitat de Totes i per a Totes les Persones!

divendres, 23 de febrer de 2018

Guia COM ACCEDIR A L'ATENCIÓ SANITÀRIA a Catalunya

Los recientes cambios en la normativa del CatSalut nos han animado a actualizar nuestra guía del año 2016.

Éste es el documento, que también podéis consultar en la pestaña de Documentación de  nuestra web: http://lapasucat.blogspot.com.es/p/documentacio.html

Guia fàcil sobre COM ACCEDIR A L'ATENCIÓ SANITÀRIA  a Catalunya:

- Versió en Català: http://tiny.cc/GuiaTSI-Cat

- Versión en Castellano:  http://tiny.cc/GuiaTSI-Cast

Català                                             Castellano


Las normativas vigentes en las que nos hemos basado para redactar esta guía son, por orden cronológico:

Normativas Catalanas:

- Instrucció 8/2015 de la Generalitat de Catalunya:  http://tiny.cc/Instruccio_08_2015

- Protocol Empadronament a Barcelona: http://tiny.cc/ProtocolPadroBCN 

- Resolució 30 Septembre 2016 sobre Assistència i Facturació en Urgències:
http://tiny.cc/FacturasUrgencias

* Llei d’universalització de l’assistència sanitàriahttp://tinyurl.com/LeySanUniv

Resolució d’aplicació de la Llei 9/2017 d’universalització de l’assistència sanitària

*El reglamento de la ley de universalización de la asistencia sanitaria (Junio 2017) está pendiente de ser publicado por el CatSalut, aunque esta ley está vigente y publicada en el DOGC yalgunas de las premisas que incluye dicha ley ya se están aplicando.

Normativa Estatal:

 - Real Decreto-ley 16/2012:   http://tiny.cc/Decreto_16_2012

Real Decreto 1192/2012:  http://tiny.cc/Decreto_1192_2012

Os solicitamos que hagáis la máxima difusión posible de nuestro nuevo documento, y que os pongáis en contacto con nosotr@s para cualquier duda o incidencia al respecto.

Saludos desde la PASUCat.

dimecres, 13 de setembre de 2017

Els partits polítics de l'oposició del Congrés dels Diputats firmen un Pacte per un sistema sanitari públic i universal

Els partits polítics de l'oposició del Congrés dels Diputats firmen un Pacte per un sistema sanitari públic i universal 

La PASUCat avalem el Pacte per un sistema sanitari públic universal firmat ahir, dia 12 de setembre de 2017, pels partits de l'oposició del Congrés dels Diputats. Us adjuntem la Nota de Premsa elaborada per REDER (Red de Denunica y Resistencia al RD16/2012):70 organizaciones sociales, sindicales y de profesionales de la salud lo avalan

Los partidos de la oposición firman un Pacto por un sistema sanitario público y universal

Los grupos políticos firmantes -PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCat, Nueva Canarias y EH-Bildu- se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para desarrollar los objetivos del Pacto

Madrid, 12 de septiembre de 2017.- La mayoría de los grupos políticos de oposición en el Congreso de los Diputados han firmado hoy el “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal”. PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias y EH-Bildu han suscrito este acuerdo a propuesta de un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), que se conformó para denunciar la reforma sanitaria acometida por el Gobierno del Partido Popular hace ahora cinco años.

Los partidos firmantes se comprometen a adoptar lo antes posible las medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho.

“Hoy estamos aquí representantes de las organizaciones sanitarias, sociales, sindicales y políticas para intentar poner fin a una injusticia que dura ya demasiado tiempo. La reducción de la cartera básica de servicios, el aumento de los copagos y la exclusión sanitaria de diversos colectivos –entre los que destacan las personas migrantes en situación irregular– son medidas que se han ensañado con los sectores más vulnerables de la población y que han provocado un incremento de las desigualdades en salud en España sin precedentes”, ha declarado José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, en representación de todas las organizaciones firmantes.

Cinco años de RDL 16/2012
En los cinco años transcurridos desde que el Gobierno del Partido Popular acometiera su última reforma sanitaria, las entidades promotoras no han dejado de luchar por revertir un cambio de modelo del sistema sanitario que fue impuesto sin debate público, sin aportar ninguna memoria económica que justificara los recortes adoptados y que ha sido criticado por numerosos organismos internacionales de derechos humanos. Esta reforma, que dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas, -el propio Ejecutivo se cifró en 873.000 las tarjetas sanitarias retiradas, vino acompañada de profundos recortes en la inversión pública en salud, que nos han alejado de la media europea y han empeorado las condiciones laborales de las y los profesionales y la calidad del servicio.

Las acciones de resistencia, objeción de conciencia y denuncia de la sociedad civil frente a la exclusión sanitaria han contribuido de forma determinante a que la mayoría de las


comunidades autónomas hayan adoptado mecanismos para paliar lo que de otra manera tenía visos de convertirse en una auténtica crisis humana. En este proceso han contado con la colaboración y el compromiso de los partidos de la oposición, que desde el Congreso y aquellas comunidades en las que gobiernan han luchado desde el principio por revertir la situación.


Firmantes del Pacto

ElPacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal” lo han suscrito las principales organizaciones profesionales sanitarias, como las Sociedad Españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) o la Asociación de Enfermería Comunitaria. También lo han ratificado los principales sindicatos (CCOO, UGT y USO).

Además, están representadas la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y plataformas autonómicas pro sanidad universal, como PASUCAT en el ámbito de Cataluña y ODUSALUD en la Comunidad Valenciana. Entre las ONG de derechos humanos más destacadas han firmado el acuerdo Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo. Y por parte de las organizaciones de personas migrantes -uno de los colectivos más afectados por la reforma sanitaria- figura la asociación ARI-PERÚ.